Skip to main content

Posts

Featured

Preparations for the trip

Timeless sea breezes, sea-wind of the night: you come for no one; if someone should wake, he must be prepared how to survive you.
Timeless sea breezes, that for aeons have blown ancient rocks, you are purest space coming from afar…
Oh, how a fruit-bearing fig tree feels your coming high up in the moonlight.

Latest Posts

Հավաքից հավաք

Տարեվերջյան ամփոփիչ առաջադրանք

ՀՀ էներգետիկան

Հավաքից հավաք

Գինու շշալցումն իմ ձեռքերով

ածականներ

Էռնեստ Հեմինգուեյ«Ծերունին և ծովը»

Նախագիծ- «Կարդում ենք արևմտահայերեն»

հանրահաշիվ